Publications

 • R. Nafkha, D. Strzęciwilk " Electricity consumption forecasting with complex seasonality techniques ". Monografie Computer algebra systems in teaching and research, vol. IX, 2020
 • R. Nafkha, D. Strzęciwilk " Performance analysis of multimedia and data traddic over MPLS network ". Monografie Computer algebra systems in teaching and research, vol. IX, 2020
 • R. Nafkha, K. Karpio, P. Łukasiewicz " Regression Technique for Electricity Load Modeling and Outlined Data Points Explanation ". Monografie: Advances in Soft and Hard Computing Wydawca: Springer, 2019
 • R. Nafkha, K. Gajowniczek, T. Ząbkowski " Seasonal Peak Demand Classification with Machine Learning Techniques:, Monografie ". 2018 International Conference on Applied Mathematics & Computer Science (ICAMCS) Wydawca: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018
 • R. Nafkha, K. Gajowniczek, T. Ząbkowski " Do customers choose proper tariff? Empirical analysis based on Polish data using unsupervised techniques ". Energies 2018, Vol. 11, nr 3, art. 514, s. 1-17
 • R. Nafkha, T. Wożniakowski, "Households electricity usage analysis and the effectiveness of changing tariff group ", Information Systems in Management 2018, Vol. 5, nr 1, s. 78−87
 • R. Nafkha, K. Gajowniczek, T. Ząbkowski" Electricity peak demand classification with artificial neural networks",Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 3–6, 2017, Prague, Czech Republic, 2017. - S. 307-315
 • R. Nafkha," Network-based methods to assist project time schedulin".Proceedings of the 11th scientific conference : Internet in the Information Society 2016 University of Dąbrowa Górnicza, 2016. - S. 31-40
 • R. Nafkha, "The critical path method in estimating project duration ", Information Systems in Management 2016, Vol. 5, nr 1, s. 78−87
 • R, Nafkha " The pert method in estimating project duration ", Information Systems in Management 2016, Vol. 5, nr 4, s. 542−550
 • D. Strzęciwilk, R. Nafkha " Project and analysis of solutions applied in e-learning systems", Information Systems in Management 2016, Vol. 5, nr 2, s. 260−271
 • R. Nafkha, " Assessment and selection model for management system supporting small and medium-sized enterprises", Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2015, Vol. 16, nr 2, s. 63-72
 • R. Nafkha, "Szacowanie ryzyka projektu wdrożoniowego metodą punktową", Informatyka 2 przyszłości : 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - S. 213-225
 • R. Nafkha, "Risk assessment for ERP system implementation:, Information Systems in Management 2014, Vol. 3, nr 3, s. 182-192
 • R. Nafkha, " The application of scoring method in estimating risk implementation of ERP system", Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2014, Vol. 15, nr 2, s. 359-36
 • R. Nafkha, "Analiza wybranych metod zarządzania projektem informatycznym we wsparciu procesów biznesowych i organizacyjnych firmy", Internet w społeczeństwie informacyjnym : metody, rozwiązania i analizy technologii informatycznych / red. nauk. Andrzej Grzywak, Dariusz Badura. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - S. 97-115
 • R. Nafkha, " Analiza ryzyka niepowodzenia wdrożenia systemu informatycznego", Informatyka & przyszłość / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - S. 35-45
 • R. Nafkha, "Preliminary guidelines for the construction of an expert system for support of the implementation process of information systems", Information Systems in Management 2013, Vol. 2, nr 3, s. 207-213
 • R. Nafkha, "Evaluation of the relationship between time and cost of system implementation against chosen problems associated with implemented projects", Computer Algebra Systems in Teaching and Research 2013, Vol. 4, nr 1, s. 196-203
 • R. Nafkha, M. Żółtowska “Komputerowe systemy finansów i Rachunkowości”. Monografia. Wydawnictwo SGGW 2013
 • R. Nafkha, “Business intelligence fields application in a modern enterprise “, Information systems in management XIII : business intelligence and knowledge management Warszawa WULS Press, 2011. - S. 88-96
 • R. Nafkha “Bayesian network model for risk rating system for IT project success”, Information systems in management IX : business intelligence and knowledge - Warszawa WULS Press, 2011. - S. 27-33
 • R.Nafkha. D.Strzęciwilk,” Traffic shaping in the IP/MPLS corporate network in the diffserv architecture”, Information systems in management XIIed. Information and communication technologies for e-bussines - Warszawa WULS Press, 2011. S. 60-69
 • R. Nafkha “Business Intelligence systems - implementing opportunities in the world of Small to Medium Business”, Information systems in management IV. ed. Warszawa WULS Press, 2010. - S. 50-57
 • R.Nafkha. D.Strzęciwilk “IT architecture and process management with ADOit “ Information systems in management VI ed : ontologies and data base technologies. - Warszawa WULS Press, 2010. - S. 89-99
 • R.Nafkha. D.Strzęciwilk “Process monitoring in it systems supporting business process management”. Information systems in management V. ed. Warszawa WULS Press, 2010. - S. 50-58
 • R.Nafkha “The analysis of ERP class systems on the Polish market” Information systems in management III ed. Warszawa WULS Press, 2009. - S. 73-77
 • R.Nafkha D.Strzęciwilk “Business process modeling and simulation in the Adonis system” Computer algebra systems in teaching and research : mathematical physics and modeling in economics, finance and education / Leszek Gadomski, Mirosław Jakubiak, Alexander N. Prokopenya (eds.). - Siedlce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. - S. 161-170
 • R. Nafkha “Criteria and choice of the information system supplier” Information systems in management II ed. - Warszawa WULS Press, 2008. - S. 101-112
 • R. Nafkha “The methodology of initiating the sale and the distribution module of the SAP R/3 system at a trade company “ Information systems in management II ed. - Warszawa WULS Press, 2008. - S. 88-100
 • R. Nafkha, “Informatyczne systemy zarządzania w praktyce”. Monografia. Wydawnictwo SGGW 2007.
 • R. Nafkha , D. Strzęciwilk „Assistance in managing processes in IT system” Third International Conference on Information Technology in Business ITIB 2006, June 19 –22, 2006 Warszawa
 • R. Nafkha “Manufacturing Resource Planning (MRP II) as a method for effective planning of all resources of a manufacturing company” International Conference on Information Technology in Business ITIB 2006 – June 19 – 22.2006 Warszawa
 • Rafik Nafkha „Metody kalkulacji kosztów jednostkowych produktów i usług” Konferencja Metody ilościowe SGGW, wrzesień 2005
 • Rafik Nafkha „Metody planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Konferencja Metody ilościowe, SGGW, wrzesień 2005

Monograph

 • R. Nafkha, M. Żółtowska “Komputerowe systemy finansów i Rachunkowości”. Monografia. Wydawnictwo SGGW 2013
 • R. Nafkha, “Informatyczne systemy zarządzania w praktyce”. Monografia. Wydawnictwo SGGW 2007.

Others

 • Rafik Nafkha, „Energos – Zintegrowany system rozliczenia klientów”. Pod Prąd – marzec 2002
 • Rafik Nafkha „Organizacja wdrożenia systemu informatycznego”. Krajowa Konferencja Rynku Energii Elektrycznej: Kazimierz Dolny, 7 – 9 maja 2003 r.
 • Rafik Nafkha, Paweł Piotrowski „Internet z gniazda.” V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - czerwiec 2003
 • Rafik Nafkha, Piotr Helt „Wykorzystanie outsourcingu i systemów informatycznych do nowoczesnej obsługi klienta”. V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - czerwiec 2003